การอนุมัติสินเชื่อใน สถาบันการเงิน - Ztrus

การอนุมัติสินเชื่อใน สถาบันการเงิน

ในการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงิน จำเป็นต้องใช้เอกสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ คือ Pay slip และ Bank Statement โดยพนักงานของสถาบันการเงินต้องตรวจสอบข้อมูลจากหลักฐานทุกใบ เพื่อยืนยันรายได้ของผู้ขอสินเชื่อ

เราเข้าไปช่วยอ่านเอกสาร Pay slip และ Bank Statement และเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบที่ทางสถาบันนั้นใช้อยู่ โดยที่พนักงานไม่ต้องดูข้อมูลจากกระดาษ เพียงทำการวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อมูล และอนุมัติสินเชื่อ ทำให้กระบวนการการการทำงานของสถาบันการเงินนั้นรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีของเราเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนนี้ให้กับองค์กรของท่านได้

ติดต่อ Ztrus