การบริการลูกค้าใน ธุรกิจประกันภัย - Ztrus

การบริการลูกค้าใน ธุรกิจประกันภัย

ในขั้นตอนการสมัครกรมธรรม์ และเคลมประกัน พนักงานของบริษัทจำเป็นต้องตรวจสอบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ ใบเสร็จโรงพยาบาล เพื่อนำไปประกอบกับเอกสารการเคลม ซึ่งเบื้องต้นพนักงานต้องกรอกข้อมูลในเอกสารที่ได้รับลงในระบบ และต้องพิจารณาเอกสารทุกฉบับ

ในกรณีนี้ เราไม่เพียงช่วยในการนำข้อมูลเข้าระบบ แต่เราได้เข้าไปช่วยตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารประกอบ และประเมินออกมาเป็นระดับความมั่นใจ เพื่อให้พนักงานของธุรกิจประกันภัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้้ลูกค้าที่รับบริการพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

ติดต่อ Ztrus