Ztrus
 

ABOUT US


บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด หรือ Ztrus เราเป็นสตาร์ทอัพที่ให้บริการด้านการแปลงข้อมูลสู่ดิจิตอล ด้วย OCR (Optical Character Recognition) และ AI (Artificial intelligence) ซึ่งเรามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ทำให้เรามีความแม่นยำในการอ่านมากกว่า 90% ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

โดยเราออกแบบเทคโนโลยีจากแนวคิดที่เชื่อว่า องค์กรที่ขับเคลื่อนได้เร็ว จะต้องมีฟันเฟืองที่แข็งแรง เราสามารถรับรูปแบบเอกสารได้อย่างหลากหลาย เราแปลงข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนความคิดของมนุษย์ที่สามารถเรียนรู้รูปแบบเอกสารใหม่ๆได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องกำหนดรูปแบบเอกสารที่ตายตัว

จากวันที่เราก่อตั้ง Ztrus เริ่มต้นการทำเทคโนโลยีเพื่อแพลตฟอร์มทางบัญชีอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบด้วย ZBook ซอฟต์แวร์ยุคใหม่สำหรับนักบัญชี ที่ช่วยนักบัญชีอ่านเอกสารจนไปถึงการบันทึกบัญชีเบื้องต้น และ ZBiz ระบบออกเอกสารสำหรับเจ้าของกิจการ ทำให้เราได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Dtac Accelerate batch7

นอกจากนี้ เราเริ่มให้บริการด้านการปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กรโดยเฉพาะ ซึ่งตอนนี้เราได้รับโอกาสจากทั้งภาครัฐ และเอกชนในการช่วยปฏิรูปองค์กรในการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 

OUR VISION


"เราเชื่อว่าเทคโนโลยีของเราจะสามารถช่วยเพิ่มขีดจำกัดของกระบวนการทำงานเดิม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น"

 


ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม
CEO & Co-Founder
 

ดร.อิทธิพันธ์ เมธเศรษฐ
CTO & Co-Founder
 


TEAM

ดร.พณชิต อยู่ในครอบครัวของนักบัญชีมาตั้งแต่เด็ก เข้าใจในปัญหาของงานเอกสารเป็นอย่างดี จึงหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนแปลงวงการบัญชีให้ดีขึ้น
ดร.พณชิต จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน Computer Vision จากมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นนายกสมาคม Thailand Tech Startup Association

ดร.อิทธิพันธ์ เป็นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่เกี่ยวข้องกับการแปลงภาพเป็นตัวอักษร กว่า 20 ปี
ดร.อิทธิพันธ์ จบการศึกษาปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยี จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อ Ztrus