ให้เทคโนโลยีของเรา
เปลี่ยนรูปแบบเอกสารของคุณ

Ztrus คือผู้ให้บริการในการแปลงข้อมูลจากเอกสารที่เป็นกระดาษ เข้าไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อประเภทเอกสารที่หลากหลาย

คุณสามารถให้เราแนะนำเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาองค์กรของคุณได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดึงข้อมูลจากกระดาษออกมาอย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดตำแหน่งในเอกสาร

เราใช้เทคโนโลยีที่มีความสามารถในการเรียนรู้จากพฤติกรรมของมนุษย์ ในการเข้าใจรูปแบบเอกสารใหม่ๆ และดึงข้อมูลจากกระดาษออกมาอย่างแม่นยำโดยไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดตำแหน่งในเอกสารเหมือนกับ OCR รูปแบบเก่า (Traditional OCR) แต่ด้วย Ztrus Technology เราสามารถทำการดึงข้อมูลจากเอกสารกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) หรือเอกสารที่มีโครงสร้างหลากหลายแต่มีข้อมูลสำคัญชุดเดียวกัน เพื่อให้คุณได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และคุ้มค่าที่สุดในการทำงาน

Traditional OCR มีหลักการทำงานจากการกำหนดพื้นที่ในเอกสารเพื่ออ่านข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนดเอาไว้เท่านั้น ซึ่งหากเอกสารมีหน้าตา หรือรูปแบบที่ผิดเพี้ยนไปแม้แต่นิดเดียว ก็จะไม่สามารถหาข้อมูลที่สำคัญเจอได้ หรือแปลงข้อมูลที่ไม่มีความถูกต้อง ซึ่งทำให้ยากต่อการนำไปใช้ในการทำงานจริง ที่เอกสารมีอยู่หลากหลาย

ตัวอย่างเอกสารที่ Traditional OCR อ่านได้ :

บัตรประจำตัวประชาชน, Passport, แบบฟอร์มของบริษัท และอื่นๆ ฯลฯ

USE CASES

เรามีบริการมากมายที่รองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับธุรกิจของคุณ แต่เพื่อให้คุณเห็นภาพมากขึ้น เรามีตัวอย่าง 3 ธุรกิจของลูกค้าที่เราเคยได้เข้าไปแก้ปัญหา

Product Benefits

ความแม่นยำสูง

ปัจจุบันเทคโนโลยีของเรารับรองความถูกต้องอยู่ที่ 93% และยังสามารถพัฒนายิ่งขึ้นไปอีก

คุ้มค่ากว่า

เราสามารถช่วยนำข้อมูลเข้าระบบแทนด้วยราคาที่คุ้มค่ากว่าการรีคีย์ และความรวดเร็วมากกว่า 10 เท่า

ไม่ยุ่งยาก

เรารับไฟล์ได้หลายรูปแบบ สามารถเชื่อมต่อกับการทำงานของคุณได้อย่างลื่นไหลใน Solution ที่ฉลาดขึ้น

ปลอดภัยขึ้น

ข้อมูลของคุณปลอดภัยจากกระดาษที่สูญหายได้ง่าย และคุณสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะเป็นความลับ

How it works