สำหรับสถาบันการศึกษา

ข้อมูลผลการเรียน คือข้อมูลที่สําคัญที่สุดในสถาบันการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันอาจดูไม่มีความยากในการเก็บรักษา แต่ในยุคที่การจัดเก็บเอกสารต้นฉบับยังไม่เป็นระบบดิจิตอล ทุกอย่างยังเป็นกระดาษ และเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญหาย

เราได้เข้าไปยกระดับการจัดเก็บผลการเรียนที่ยังไม่เข้าระบบดิจิตอล ในกรณีนี้ เราเข้าไปสร้าง และพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลก่อนการจัดเก็บลง Database ให้กับสถาบันการศึกษา โดยหลังการพัฒนา ทําใหัการจัดเก็บ และค้นหาข้อมูลสะดวกขึ้น ข้อมูลปลอดภัยมากยิ่งขึ้น