preloader

การปรับตัวของนักบัญชีเข้าสู่โลก AI Digital ในอนาคต ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

สัมมนาฟรี : การปรับตัวของนักบัญชีเข้าสู่โลก AI Digital ในอนาคต ลุ้นรับของรางวัลมากมาย

Link : https://forms.gle/SbVwW4HmjaXvaNPe6

จัดวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 | ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ชั้น 3
ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 18 พ.ย. 65
อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด 30 บริษัทเท่านั้น!!
** เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้จัดสัมมนากำหนด **

สถานที่จัดสัมมนา ลานกรฤทธ์ ชั้น 7

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
เลขที่ 80 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สิ่งต้องเตรียมในการอบรม Computer/Laptop

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมความรู้ในการนำเทคโนโลยี AI OCR เข้ามาปรับเปลี่ยนการทำงานภาพรวมขององค์กรและงานบัญชี
 2. สร้างความเข้าใจในการปรับตัวการทำงานในยุคดิจิทัลในอนาคต

เนื้อหาหลักในการอบรม

 1. โครงการ Depa Mini Transformation Voucher
 2. มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนด้านภาษี 200%
 3. การปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงานให้รับกับยุคดิจิทัล
 4. Digital Transformation ประโยชน์การใช้งานระบบ OCR สำหรับงานบัญชี
 5. ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการทำงานด้านบัญชี
 6. ความเป็นไปได้ ในการประยุกต์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ OCR สำหรับงานบัญชี
 7. แนะนำภาพรวมการใช้งานโปรแกรม OCR

วิทยากร

 1. วิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
 2. วิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี คุณภูชิต ตรีเวชวินิจ 
  • Head of Automation Solution สำนักงานบัญชีกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  • คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อทำบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. วิทยากรจาก ZTRUS ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม
  • ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด

กำหนดการ

13:00-13:15 ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

13:20-13:35 กล่าวเปิดงาน โดย ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง

บริษัท แอ็คโคแมท จำกัด

13:35-14:00 วิทยากรจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

– โครงการ Depa Mini Transformation Voucher มาตรการส่งเสริมและสนับสนุน

ด้านภาษี 200%

14:00-14:30 วิทยากรจากสภาวิชาชีพบัญชี คุณภูชิต ตรีเวชวินิจ 

– การปรับเปลี่ยนแนวคิดการทำงานให้รับกับยุคดิจิทัล

– Digital Transformation ประโยชน์การใช้งานระบบ OCR สำหรับงานบัญชี

14:30-15:00 วิทยากรจาก ZTRUS ดร. พณชิต กิตติปัญญางาม

– ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการทำงานด้านบัญชี

– ความเป็นไปได้ ในการประยุกต์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ OCR สำหรับงานบัญชี

– แนะนำภาพรวมการใช้งานโปรแกรม

15:00-15:30 Workshop

– แนะนำภาพรวมการใช้งานโปรแกรม

15:30-16:00 จับรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น