preloader

ZTRUS ร่วมงาน TSRI Seminar Series E: Science for The Future เสวนาออนไลน์ระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

ทาง ZTRUS ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม, สกสว, สอวช, NIA และ ม.ธรรมศาสตร์ ที่ให้เกียรติ เข้าร่วมจัดเสวนาออนไลน์เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา เครื่องมือการจัดทำฉากทัศน์อนาคตเพื่อพัฒนาแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย

งาน TSRI Seminar Series E: Science for The Future เสวนาออนไลน์ระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4

.

📍การบรรยายหัวข้อ “เครื่องมือการจัดทำฉากทัศน์อนาคตเพื่อพัฒนาแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีของประเทศไทย” โดย ดร.ธันยพร สุนทรธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการ TUXSA MBA (Business Innovation)

.

📍 การเสวนาเรื่อง “มองอนาคตจาก Foresight Tools สู่การเตรียมความพร้อมและนำทางด้านเทคโนโลยี” (Foresight Tools for Future Technology Roadmap Formulation)

.

โดย

🎗 ดร.คมเมธ จิตวานิชไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคาดการณ์อนาคต สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

🎗ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)

🎗 ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (Ztrus)

🎗 ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สกสว.

ดำเนินรายการโดย คุณนวพล เชื่อมวราศาสตร์

.

ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น