preloader

Intelligent Automation Starts with Data

เมื่อกระดานเกมธุรกิจถูกมองในมิติใหม่ โลกธุรกิจจึงเดินไวกว่าเข็มนาฬิกาและ Data จึงเปรียบได้ดั่ง ‘ขุมทรัพย์’

Data ที่ขับเคลื่อนองค์กรได้คือ Data ที่ผ่านระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ

ศักยภาพการทำงานของระบบอัตโนมัติเริ่มต้นจาก Data  ด้วย Ztrus OCR จะช่วยธุรกิจให้ไปได้ไกลกว่า

ไม่เพียงแต่ ‘เทคโนโลยี’ ที่เข้ามามีบทบาทและเป็นกำลังสำคัญในการ Transform ธุรกิจยุคนี้ แต่การทำงานแบบ Automation ภายใต้การพัฒนาของเทคโนโลยีเหล่านั้นต่างหาก ที่เป็นหัวใจและเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับศักยภาพการแข่งขันอย่างไร้ขีดจำกัด

คงยากหากจะปฏิเสธว่า กำลังคนและเงินทุนเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งของการแข่งขันธุรกิจในยุคนี้ เพราะ ‘Game Changer’ ที่มาพร้อมกับสายลมแห่งการเปลี่ยนผ่านบนกระดานเกมที่ว่านี้คือ ‘เทคโนโลยี’ ซึ่งได้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งหลายหนว่า การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องนั้นได้นำธุรกิจไปสู่โอกาสใหม่และนำไปสู่ชัยชนะ  หนำซ้ำยังได้ทำลายกรอบความเชื่อเดิมที่ว่า ‘ปลาเล็กกินปลาใหญ่’ มาแล้วอย่างนับครั้งไม่ถ้วน

เมื่อกระดานเกมธุรกิจถูกมองในมิติใหม่ โลกธุรกิจจึงเดินไวกว่าเข็มนาฬิกาและ Data จึงปรียบได้ดั่ง ‘ขุมทรัพย์’

อย่างไรก็ดี Data ที่เปรียบได้ว่าเป็น ‘ขุมทรัพย์’ ของธุรกิจนั้น หากจะมีประโยชน์และสามารถเพิ่มมูลค่าต่อธุรกิจได้ก็ต่อเมื่อ Data หรือข้อมูลเหล่านั้นถูกใช้งานด้วยความเข้าใจ และถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม เมื่อผู้ใช้งานรู้และเข้าใจว่าข้อมูลส่วนใดที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลส่วนใดสลักสำคัญ เมื่อนั้น Data จะพัฒนาไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง

Data ที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น ก็มักจะถูกจัดเก็บในรูปแบบของกระดาษ เอกสารสัญญาหรือแม้แต่ภาพถ่ายที่อยู่ในแฟ้มเอกสาร การจะนำข้อมูลมาใช้งานในแต่ละครั้งนั้นจึงไม่เพียงแค่การสืบค้น หากแต่ยังต้องบันทึกข้อมูลจากแผ่นกระดาษลงไปสู่ไฟล์ดิจิทัลด้วย แต่อย่าลืมว่า ‘เวลา’ คือทรัพยากรสำคัญ นั่นจึงเป็นที่มาว่าการแก้ปัญหารูปแบบการทำงานเดิมๆ ควบคู่กับการนำข้อมูลมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเร็วที่สุดนั้น เราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเอาชนะเข็มนาฬิกาบนกระดานเกมธุรกิจในยุคนี้ได้

Ztrus Technology จึงได้ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า ‘Ztrus OCR’ ซึ่งมีศักยภาพในการดึงข้อมูลจากกระดาษที่มีโครงสร้างของเอกสารที่หลากหลายให้ออกมาอยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อมูลดิจิทัล โดยสามารถนำไปใช้งานต่อได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เมื่อ ‘เวลา’ คือทรัพยากรสำคัญ Ztrus OCRเท่านั้นที่จะทุ่นแรงให้แข่งกับเวลาได้

Ztrus ได้พัฒนาเทคโนโลยี ‘OCR’ หรือ ‘Optical Character Recognition’ ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยี AI หรือ ‘ปัญญาประดิษฐ์’ โดยพัฒนาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ประเภทของข้อมูลเทียบเคียงกับสมองของมนุษย์ มีศักยภาพในการเรียนรู้และเข้าใจข้อมูล กระทั่งการวิเคราะห์เพื่อดึงข้อมูลจากเอกสารที่มีความซับซ้อนจากแต่ละแบบฟอร์มหรือเอกสารกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured) แต่มีข้อมูลสำคัญชุดเดียวกัน ออกมาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที

ระบบการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและแม่นยำภายใต้เทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เทียบเคียงกับสมองของมนุษย์นี้ เรียกว่า ‘Intelligent Automation

เมื่อทุกอย่างทำงานด้วยระบบอัตโนมัติโดยเทคโนโลยี Ztrus OCR ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากข้อมูลจากเอกสารบนแผ่นกระดาษที่จะถูกดึงขึ้นมาอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเพื่อพร้อมใช้งานในทันทีแล้ว เมื่อทุกอย่างถูกทำให้เป็นระบบอัตโนมัติที่มีความผิดพลาดน้อยลง ในปริมาณที่มากกว่าเดิมแต่ใช้เวลากระชับขึ้น ลองนึกถึงขั้นตอนและรูปแบบการทำงานที่จะเปลี่ยนไปจากเดิม รวมถึงผลลัพธ์ที่มากกว่าและศักยภาพที่สูงขึ้นในการแข่งขัน

เมื่อ Data คือขุมทรัพย์และเวลาคือทรัพยากรที่มีจำกัด การแข่งขันของธุรกิจนั้นจะเป็นอย่างไร หากเข็มนาฬิกาในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ไม่อาจจะเดินช้ากว่าความเปลี่ยนแปลงบนกระดานแข่งขันธุรกิจได้ หากแม้ช้าไปเพียงเสี้ยววินาที กระดานเกมก็อาจจะเปลี่ยนได้เช่นกัน ตราบใดที่ธุรกิจมองเห็นโอกาสของการเดินไปข้างหน้าควบคู่กับเทคโนโลยีใช้งานอย่างเข้าใจและถูกวิธี เมื่อนั้นคุณจะพบทางลัดในการไปสู่การ Transform ธุรกิจในยุคนี้ได้

Related Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น