preloader

Zcheck User Manual

1. การสมัครใช้งานระบบ Zcheck

 1. กด ปุ่ม Sign Up หน้า Login (docs.zcheck.ai) หน้าสามารถเข้าผ่านลิ้งค์นี้ คลิ๊ก
 2. จากนั้นใส่ Email / ชื่อ / ชื่อบริษัท / เบอร์โทรศัพท์ / พาสเวิร์ด
 3. จากนั้นท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันที
2023-01-04_091832

2. การเข้าใช้งานระบบ Zcheck

 1. เริ่มต้นการใช้งาน โดยเปิดเว็บไซต์ตามลิงค์ https://docs.zcheck.ai/ จากนั้นเว็บไซต์จะแสดงหน้าสำหรับเข้าสู่ระบบ
2023-01-04_091311
 1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านผู้ใช้งาน
 2. กด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ ZCHECK

3. กรณีลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน

 1. กรณีลืมรหัสผ่านเข้าใช้งาน กดที่ Forgot Password
 2. กรอกอีเมลที่ทำการลงทะเบียนไว้ และกด Reset
2023-01-04_091640

4. การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน

 1. กดที่ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน และเลือกเมนู Account Setting
 2. กรอกรหัสผ่านเดิม และกรอกรหัสผ่านใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน

3. กดปุ่ม Submit และกด Confirm เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งาน

4. เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานสำเร็จ

5. การแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

 1. สามารถกดแก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ (ยกเว้นการแก้ไข Email และ Group ผู้ใช้งาน) โดยกดที่ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่านและเลือกเมนู Edit Profile
 2. เมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม Submit
 3. ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงสำเร็จ