preloader

มารู้จักกับ Data Digitization กระบวนการที่จะเข้ามาเตรียมความพร้อมองค์กรสู่ศตวรรษที่ 21

แม้ว่า ‘Digital Transformation’ จะถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา และธุรกิจต่างๆ ก็เริ่มมีการปรับตัว ปรับรูปแบบการทำงาน กระทั่งเปลี่ยนวิธีการสื่อสารระหว่างกันผ่าน Digital Tool และ  Digital Platform ด้วย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจะเกิดขึ้นจากการปรับตัวดังที่ได้กล่าวมา

ในทางกลับกัน ช่วงเวลาที่ผ่านมาระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ล้วนแล้วแต่ถูกจัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มกระดาษ ซึ่งยังต้องใช้พื้นที่มากมายในการจัดเก็บ นอกจากจะไม่สะดวกต่อการเรียกใช้งานแล้ว ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการสูญหายด้วย การเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มเอกสารกระดาษนี้จึงนับเป็นอุปสรรค์ใหญ่เมื่อองค์กรต้องทรานส์ฟอร์มตัวเอง

เทคโนโลยี ‘OCR’ หรือ Optical Character Recognition

เทคโนโลยี ‘OCR’ หรือ Optical Character Recognition ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยให้การทรานส์ฟอร์มธุรกิจเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น โดยเทคโนโลยี OCR ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อมาช่วยแปลงข้อมูลจากเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษให้เข้าไปอยู่ในรูปแบบของข้อมูลดิจิตอล นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการแปลงเอกสาร ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน พาสปอร์ต แบบฟอร์มของบริษัท ฯลฯ อย่างไรก็ดี การปรับตัวของธุรกิจในยุคดิจิตอลอาจไม่ใช่เพียงการปรับเปลี่ยนจากแผ่นกระดาษไปสู่ดิจิตอล แต่ธุรกิจควรตั้งคำถามว่าจะอยู่อย่างไรเมื่อทุกอย่างในโลกเป็นดิจิตอล

‘Ztrus OCR’ คือ ‘อาวุธลับ’ ในการขับเคลื่อนองค์กร

Ztrus จึงได้พัฒนาเทคโนโลยี OCR เพื่อให้เป็น ‘อาวุธลับ’ ในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่การทรานส์ฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพยิ่งขึ้น ด้วยระบบการทำงานของ ‘Ztrus OCR’ ที่เป็นมากกว่าการแปลงข้อมูลจากกระดาษไปสู่ข้อมูลดิจิตอล และเราได้นำ AI Technology ที่พัฒนาโดย Ztrus Technology ซึ่งเป็นระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาให้มีศักยภาพในการเรียนรู้ประเภทของข้อมูลเทียบเคียงกับสมองของมนุษย์ มีศักยภาพในการเรียนรู้และเข้าใจข้อมูลถึงขั้นสามารถดึงข้อมูลจากเอกสารที่มีความซับซ้อนของข้อมูลออกมาได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ที่สำคัญมีความยืดหยุ่นในการระบุตำแหน่งของข้อมูลบนเอกสาร สามารถปรับใช้ได้กับเอกสารในทุกรูปแบบ

เมื่อดึงข้อมูลออกมาแล้ว ข้อมูลเหล่านี้ก็จะถูกนำไปเก็บรักษาบนฐานข้อมูล (database) ตามจำแนกประเภทข้อมูลบนฐานข้อมูลโดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือแรงงานคนแบบเดิมอีกต่อไป เมื่อต้องการใช้งานจึงง่ายต่อการเรียกใช้ ที่สำคัญยังรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการจัดเก็บในรูปแบบเดิมด้วย

กระบวนการทำงานของ Ztrus OCR

ผู้ใช้งานสามารถนำเข้าข้อมูลได้หลากหลายช่องทาง ทั้งรูปภาพ แสกน อัพโหลด API และ Data Source จากนั้นระบบก็จะเข้าสู่กระบวนการ Document Classification ซึ่งจะทำการคัดลอกข้อมูลที่สามารถเข้าไปทำ Data Capturing ได้และคัดส่วนที่คิดว่าไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการออกไปที่ขั้นตอน Manual Validate & Data Entry  จากนั้นระบบ Data Capturing ก็จะค้นหาตัวอักษรในรูปภาพแล้วเพื่อประมวลผลและแปลงข้อมูลเป็นดิจิตอล

เพื่อความแม่นยำของข้อมูล เราก็จะมีระบบ Validation เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของข้อมูลดิจิตอล และทำการนำส่งข้อมูลที่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเพื่อเพิ่มคุณภาพและเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้ระบบต่อไปในขั้นตอน Manual Validate & Data Entry

ขั้นตอนสุดท้าย ข้อมูลเบื้องต้นจะสามารถส่งออกในรูปแบบไฟล์ JSON หรือ CSV แต่หากลูกค้าต้องการ Export ในรูปแบบอื่นๆ ก็สามารถใช้บริการเพิ่มเติมได้ทั้ง RPA, XML, ERP และแอปพลิเคชัน

‘โอกาส’ และ ‘พัฒนาการการสื่อสารผ่านข้อมูล’ ในอนาคต

เราคือทีมงานที่เข้าใจความต้องการของลูกค้า เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาเรื่องการสื่อสารผ่านข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยขยายขีดข้อจำกัดของกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เราพัฒนาระบบการทำงานด้วยความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาเรื่องการสื่อสารผ่านข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีนี้จะพัฒนากระบวนการทำงานเดิมๆ ให้มีประสิทธิภาพ

‘Ztrus OCR’ มี Natural Language Processing และ Deep Learning ที่เป็นเทคโนโลยีในการตรวจสอบตำแหน่งตัวอักษรและตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลสูง โดยปัจจุบันสามารถอ่านข้อมูลเอกสารได้ทั้ง OCR ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ นอกจากจะลดความซ้ำซ้อนในขั้นตอนการทำงาน ลดเวลาและลดต้นทุนค่าแรงแล้ว ระบบปฏิบัติการของ Ztrus OCR นี้ ก็ยังมีศักยภาพในการ Speed up การทำงานให้รวดเร็วขึ้นได้ถึง 85% และเมื่อถึงวันที่ธุรกิจเติบโตและต้อง Scale up แล้ว เทคโนโลยีของเราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดโดยไม่ต้องเพิ่มต้นทุนค่าแรงเลย

ภายใต้ความเชื่อที่ว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจได้ ในขณะเดียวกันเรายังเชื่อว่าเทคโนโลยีที่เรากำลังพัฒนาขึ้นนี้สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับสังคมได้เช่นกัน โดยเรามีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับทุกธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมในฐานะ Provider ที่จะช่วยสร้าง Solution ใหม่ๆ ให้กับทุกธุรกิจ เรามีทีมงาน Developer Solution และ AI Researcher ที่มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาทางออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เรามีทีมงาน Business Development ที่พร้อมจะออกไปทำความเข้าใจปัญหาร่วมกับพาร์ทเนอร์และเราก็กำลังมองหา S-Curve ตัวที่สอง ซึ่งเราเชื่อว่าต่อจากนี้คงไม่ใช่เรื่องยากที่จะออกเดินทางต่อ ตราบใดที่เทคโนโลยียังสามารถพัฒนาได้ สนใจร่วมงานกับเราสามารถรับข้อมูลหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทีมงาน ZTRUS

Related Post

1 Comment

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น